Hellas leter etter milliarder
Forsiden
Norsk nedtur er oljerelatert
Det norske kutter kraftig
Låntagere får penger tilbake
Norwegians piloter streiker
Har tolv millioner i Juventus
Statsjobb
.no .se .dk
Arbeidsformidlingen
.no .se .dk
Stepstone
Finn.no
Manpower
.no .se .dk
Mercuri Urval
.se
Oslo
Stockholm
Helsinki
London
New York
Tokyo

  Nordens Internasjonale Avis mandag
2. mars 2015
    Penger Politikk Kultur IT    

Tror mindre på norsk økonomi

Idar Kreutzer(Foto:Finans Norge)
Utviklingen i arbeidsmarkedet er svakere enn tidligere, men sterkere enn Norges Bank la til grunn i desember, mener økonomene.Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank viser til at den oppgangen man ser i ledigheten ikke er stor, skriver Dagens Næringsliv.Norge får et økonomisk svakere år i 2015 tror et flertall i en fersk undersøkelse. Men privatøkonomien ser de fleste lyst på. Ikke siden finanskrisen i 2008 har pessimismen vært større blant norske husholdninger enn den er nå, viser Finans Norges kvartalsvise barometer.– Det store fallet i oljeprisene har gjort et sterkt inntrykk på folk, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. I fjor sa litt flere enn to av ti at de så lyst på utsiktene til A/S Norge. En like stor andel var pessimister. Idag har andelen pessimister vokst til fire av ti, mens andelen optimister har sunket til 16 prosent. Fallet i nordmenns forventninger til nasjonens økonomi det kommende året skyldes svekket kronekurs, utsiktene til noe økt ledighet ,en utflating i lønnsveksten og lavere oljepris, tror Idar Kreutzer.

"Birdman" ble vinneren

Morten Tyldum(Foto:Moviepicture)
«Birdman» ble nattens store vinner under den 87. Oscar-utdelingen. Med seier i kategoriene Beste film, Beste manus og Beste regi kunne regissør Alejandro González Iñárritu juble aller høyest (filmen vant også i kategorien Beste kinematografi). Men det ble også norsk jubel i Hollywood i natt. Første norske spillefilmregissør til å få filmverdenes gjeveste statuett.Med hele åtte nominasjoner var det nok av muligheter for Morten Tyldums «The Imitation Game», men gjennomgående som en outsider med oddsene imot seg. Filmen var plassert nest sist hos spillselskapene i heatet for beste film og både norske og utenlandske kommentatorer mente Tyldum skulle være forøyd om filmen i det hele tatt tok med seg én seier på åtte muligheter, skriver dagens Næringsliv..
Hellas får trolig en løsning

Angela Merkel(Foto:B.kansler.amt)
Fredag møtes europgruppen for tredje gang på ti dager for å diskutere gjeldssituasjonen i Hellas. Torsdag leverte Hellas inn en forespørsel om å forlenge kriselånsavtalen med internasjonale kreditorer i seks måneder. I brevet lovet den greske regjeringen blant annet å akseptere det finansielle og formelle innholdet i redningspakken, samt de finansielle forpliktelsene overfor långiverne.Forslaget ble imidlertid avvist av Tyskland - allerede samme dag som søknaden ble levert inn. Ifølge den tyske finansministerens talsperson, Martin Jäger, var ikke brevet i henhold til de avtalte kriteriene i eurogruppen. Det skriver CNBC. - For å være ærlig går det i retning av en brofinansiering - uten å oppfylle kravene til programmet, sier han.Tyskland har nå lagt seg på en hardere linje, etter å ha vært samlet til et forberedende møte torsdag, skriver Financial Times.Landet skal blant annet ha oppfordret Hellas til ikke å fremlegge mer enn « tre linjer» med forespørsel om forlengelse av opplegg, løfter om å fullføre programmet og forpliktelse overfor kreditorene. I tillegg ber Tyskland om å få tilbake 10,9 milliarder euro, skriver Dagens Næringsliv.

Avskriver norsk boligboble

Martin Mæland(Foto.OBOS)
OBOS og Selvaag Bolig avviser at vi går mot en norsk boligboble i seneste utgave av OBOS-bladet. Konsernsjef i OBOS og direktør i Selvaag Bolig Baard Schumann slår fast at etterspørselen etter boliger i Norge er så mye større enn tilbudet, at vi trolig vil ha stabile og gode boligpriser i lang tid fremover. -Det som er så håpløst når en ser på analysene til OECD, er at de ser på prisveksten og sammenlikner med det skjedde i USA, Spania og Irland. I Norge bygges det mellom 25- og 30.000 boliger i året. Dersom man hadde bygget 120 000 boliger, hadde vi kanskje hatt et problem, sier de to i et felles intervju med OBOS-bladet. OBOS sponser nå den tidligere Adecco-ligaen i norsk fotball, som fra nå av heter OBOS-ligaen, der gamle stjernelag som Skeid og Fredrikstad spiller, skriver Nordens Nyheter.
Bygging av eneboliger falt

Per Jæger(Foto:Johnny Syversen)
Til tross for at sentralbanksjef Øystein Olsen vil begrense folks boliggjeld fortsetter boligprisene i Oslo å stige.Ikke siden rally-året 2007 har bruktboligprisene hatt en sterkere prisutvikling i perioden fra november til ut januar, og det er heller aldri tidligere solgt flere bruktboliger i en januarmåned enn i år. Nyboligsalget tok seg opp mot slutten av fjoråret, og trenden fortsetter inn i det nye året, skriver Dagens Næringsliv.- Både salg og igangsetting av nye boliger fortsetter den positive utviklingen i januar, og viderefører den positive tendensen fra siste halvdel av 2014, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.Salget av nye boliger steg med 41 prosent sammenliknet med januar 2014. Mest steg salget av leiligheter,med 75 prosent. Salget av småhus steg 54 prosent og salget av eneboliger steg bare én prosent. Målt januar mot januar har byggingen av leiligheter og småhus tatt seg opp med 110 og 40 prosent. Nybygging av eneboliger har falt med hele 18 prosent, skriver Nordens Nyheter..

Skandiabanken Norge på børsen

Magnar Øyhovden8Foto.Skandiabanken)
I midten av januar kunngjorde Skandia derfor at de har startet en utredning om mulig børsnotering av Skandiabanken Norge for å posisjonere banken for videre vekst. Å skille ut den norske filialen er en del av Skandias strategi for å satse offensivt på det svenske markedet der hoveddelen av konsernets kunder er.Utredningsarbeidet er ventet avsluttet i løpet av våren.Flere låner penger til bolig og bil i Skandiabanken Norge. Skandiabanken fikk et overskudd på 515 millioner kroner før skatt i 2014. I 2013 var overskuddet på 278 millioner kroner før skatt. Resultatet er dermed86 prosent bedre.Veksten er som planlagt, både når det gjelder utlån og antall kunder. Bankenkuttet renten tre ganger i løpet av 2014 for å kunne tilby konkurransedyktige priser. Sammen med den prisbelønnede kundeservicen gjør dette at flere vil lånempenger i Skandiabanken. Fra tredje til fjerde kvartal økte utlånene med nesten to milliarder kroner. For hele året var økningen på 17 prosent. I løpet av 2014 fikk banken 25 000 flere kunder.- Vi vokser i tråd med planen. Samtidig holder vi utgiftene nede, sier Magnar Øyhovden som leder Skandiabanken Norge, tilNordens Nyheter.
Flere polakker enn svensker

Harald Magnus Andreassen(Foto: Swedbank)
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom hos Swedbank i Norge, sier til di.se. at nedgangen i olje- og gassindustrien fortsatt i liten grad har slått igjennom på arbeidsmarkedet, men at det bare er et tidsspørsmål. Han mener nedgangen i energisektoren kommer til å drive opp arbeidsledigheten og gi en hardere konkurranse om jobbene.- Alle undersøkelser viser en svak etterspørsel etter arbeidskraft. Svenske ungdommer som kommer til Norge i dag merker nok et mindre sug i det norske arbeidsmarkedet. Vi venter at det slår ut i mindre arbeidsinnvandring fra alle land og helt klart fra Sverige, sier Andreassen til avisen.I tillegg konkurrerer de svenske jobbsøkerne ikke lenger bare med de norske, men i like stor grad med arbeidsinnvandrere fra Polen og Baltikum. - Nå er det faktisk flere polakker i Norge enn svensker. Det har skjedd på veldig kort tid, sier Andreassen til di.se.

Statoil kan få lavere resultat

Eldar Sætre(Foto:Harald Pettersen)
Statoil leverte et driftsresultat i fjerde kvartal som var 80 prosent dårligere enn samme kvartal året før.Driftsresultatet for fjerde kvartal 2014 var 9,0 milliarder kroner, ned fra 43,9 milliarder kroner i 2013. Det førte til at selskapet etter skatt hadde et tap på 8,9 milliarder kroner. I samme kvartal i 2013 hadde Statoil et overskudd på 14,8 milliarder kroner. I tredje kvartal hadde Statoil et underskudd på 4,8 milliarder kroner.De dårlige resultatene var ifølge selskapet hovedsakelig knyttet til nedskrivninger i den internasjonale virksomheten og enkelte letelisenser, delvis motvirket av gevinster ved salg av eiendeler.Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2014 var 26,9 milliarder kroner, sammenlignet med 42,3 milliarder kroner i fjerde kvartal 2013.Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2014 var 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 11,0 milliarder kroner i samme periode i fjor.Statoil ble det justerte driftsresultatet etter skatt påvirket av en effektiv skattesats på 84 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med et normalt nivå på omkring 70 prosent. Den høye effektive skattesatsen i kvartalet skyldtes hovedsakelig kostnadsførte letekostnader med begrenset skattefradrag,skriver Stavanger Aftenblad.
Norwegian med god vekst i januar

Bjørn Kjos(Foto:Norwegian)
Veksten i Norwegian fortsetter. Totalt fløy selskapet over 1,6 millioner passasjerer i januar 2015, en økning på fem prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Fyllingsgraden var på 80 prosent i januar, opp 5,2 prosentpoeng. I januar fløy 1 609 057 passasjerer med Norwegian, en økning på fem prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 21 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 13 prosent denne måneden. Fyllingsgraden var på 80 prosent i januar, opp 5,2 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i 2014. - Det er gledelig å se at vi i en lavsesongmåned som januar fyller flyene godt. Trafikkveksten skyldes sterkere satsing i det europeiske markedet og god vekst i Norwegians langdistanseoperasjon. At det er spesielt høy trafikkvekst på våre langdistanseruter viser at det er en høy etterspørsel etter rimelige flybilletter på interkontinentale destinasjoner, sier Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos til Nordens Nyheter.

Styret i tvil om valg av toppleder

Eldar Sætre(Foto:Statoil)
Eldar Sætre (58) blir ny konsernsjef i Statoil.Dermed kan styret ha vært i tvil om Sætre var rett mann på rett plass fordi denne saken har tatt så lang tid. Han startet i Statoil som i 1980 og har jobbet under alle tidligere Statoil-sjefer. Etter å ha klatret i gradene ble han ifjor høst bedt om å overta etter Helge Lund inntil man fant en ny toppsjef. Han har vært medlem av selskapets ledelse siden 2003, som økonomi- og finansdirektør (CFO), og som leder for markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR). Sætre arbeidet med fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007. Videre var Sætre ansvarlig for omleggingen av strategien for naturgass i Europa, skriver Nordens Nyheter.
Lav oljepris gir eksportvekst

Svein-Egil Hoberg(NIMA)
Norsk PMI steg til fra 49,8 i desember 2014, til 51,9 i januar. En indeks over 50 viser økende aktivitet i industrisektoren.En særlig oppgang i eksportmarkedet som sterkeste driver bak PMI-tallene i januar. Nå melder norske innkjøpssjefer om økt produksjon og ordremengde. Ferske tall fra innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI, bekreftes av eksporttall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette betyr at det er optimisme i norsk industri, skriver NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk i en pressemelding mandag i samarbeid med Danske Bank.Økt produksjon og økt ordreinngang bidro mest til oppgangen i indeksen. - Det er særdeles positivt at innkjøperne opplever vekst i ordremengden. Det burde bety at det som kunne se ut som begynnelsen på en krise ved årsslutt, tilsynelatende har kulminert med ny vekst, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA i pressemeldingen.- Eksportveksten er en god indikator på at den landbaserte industrien har nytt godt av valutasituasjonen. Oljeprisen spås ikke å nå store høyder i nærmeste fremtid,og derfor er det øvrig eksportvirksomhet som skaper optimisme, skriver Hoberg i meldingen.

Danmark kutter renten igjen

Lars Rohde(Nationalbanken)
Danmarks sentralbank har satt ned innskuddsrenten til -0,50 prosent fra -0,35 prosent.Det melder sentralbanken torsdag. Utlånsrenten, diskontorenten og foliorenten holdes uendret.Rentekuttet kommer på bakgrunn av at sentralbanks kjøp av valuta i markedet.Selv om Danmark ikke er et euro-land, deltaar banken i samarbeidet i Eurosonen, og bidrar til EU's arbeid med økonomiske og finansielle forhold. Nationalbanken er en del av det europeiske system av sentralbanker, med deltagere fra alle 28 EU-landene. Derfor følger danske renter rentefoten i eurosonen, skriver Nordens Nyheter.
Særnorske regler for rentegaranti

Jørund Vandvik(Foto: Flickr/Nordea)
Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 549 millioner kroner i 2014, mot 532 millioner kroner året før, skriver Norea i en pressemelding onsdag. Resultatet inkluderer en ekstraordinær avskrivning på 64 millioner kroner knyttet til utvikling av selskapets IT-systemer. Selskapets premieinntekter ved utgangen var 10.352 millioner kroner i 2014, mot 8.746 millioner kroner året før.Selskapet har gjort avsetning til langt liv på 1.748 millioner kroner, som utgjør 50 prosent av kravet som må innfris innen utgangen av 2020. Det vises til at Nordea Livs kunder med innskuddspensjon, i de to største fondene har hatt en avkastning på henholdsvis 8,8 og 7,8 prosent i 2014. Tilsvarende var den verdijustert avkastning i den rentegaranterte kundeporteføljen 5,1 prosent. - Den årlige rentegarantien, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, innebærer at vi i for stor grad må investere midlene i rentepapirer for å oppnå denne avkastningen i hvert kalenderår. Norske myndigheter har dessverre ikke vært villige til å se på den uheldige virkningen av det særnorske regelverket for rentegaranti. Kunder med innskuddspensjon står derimot fritt til å investere midlene med den risikoen de er komfortable med på lang sikt, sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

Oljeprisen opp på kort sikt

Obama hilser på Kong Abdulla8Foto:US Gov)
Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets tror kong Abdullahs dødsfall kun vil påvirke oljeprisen på kort sikt ifølge Dagens Næringslsiv.Oljeprisen styrket seg rundt to prosent, da beskjeden kom om at Saudi-Arabias kong Abdullah (90) var gått bort. Fredag klokken 10.30 var prisen på et fat Nordsjøolje 48,99 dollar.Oljeanalytker Thina Saltvedt i Nordea Markets mener kongens bortgang kun beveger oljeprisen på kort sikt, og at det er andre faktorer som vil spille en viktigere rolle for prisutviklingen fremover.- Jeg tror ikke det betyr så veldig mye. Det markedet nok reagerer litt på, er endringen i troneskiftet. Noen håper kanskje på endring i deres strategi, slik at samarbeidet kan endre seg mellom OPEC-landene og på den måten få kutt i oljeproduksjonen, sier hun til Dagens Næringsliv.
Får Sverdrup-kontrakt til to milliarder

Jan Arve Haugan(Foto:Kværner)
Det norske offshoreleverandøren Kværner har tirsdag signert en endelig kontrakt for leveranser av plattformunderstell på Johan Sverdrup, skriver selskapet i en pressemelding.En intensjonsavtale for ett stålunderstell til stigerørsplattformen og ett til boreplattformen til Johan Sverdrup ble også inngått.Verdien på dagens kontrakt for stålunderstellet til stigerørsplattformenplattformen er nær 2 milliarder kroner, opplyser selskapet i en melding tirsdag.- Når vi i dag går fra intensjonsavtale til signert kontrakt, er det i sannhet en milepæl på flere områder. Det dokumenterer at Kværner i løpet av de siste seks månedene har bekreftet effekten av kostnadsreduksjoner og forbedring av konkurransekraft, skriver konsernsjef Jan Arve Haugan i Kværner i meldingen.
Mer nyheter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[ Hellas leter etter milliarder | Forsiden | Norsk nedtur er oljerelatert | Det norske kutter kraftig | Låntagere får penger tilbake | Norwegians piloter streiker | Har tolv millioner i Juventus | ]
Ansvarlig redaktør er Nils Petter Tanderø.

Design: Skjalg 2000, Utvikling:
Søk i artiklene:
The World
Nordens Nyheters internasjonale nyhetstjeneste